• Despre Civicus România


  Asociatia “CIVICUS ROMANIA” este persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial (non-profit).

  Scopul Asociatiei il constituie intarirea si sprijinirea initiativelor cetatenesti si ale societatii civile de implicare in viata publica, socio-economica si culturala. CIVICUS ROMANIA – este acreditata la Camera Deputatilor si urmareste in mod constant desfasurarea procesului legislativ in scopul interventiei in timp util pentru modificarile legislative in sprijinul societatii civile.

  Obiectivele Asociatiei sunt:
  1. apararea drepturilor omului si libertatilor individuale
  2. promovarea de actiuni comunitare de monitorizare a deciziilor administrative la nivel local si national si implicarea societatii civile in procesul decizional, in special a tinerilor
  3. implicarea societatii civile in reducerea nivelului birocratismului si in asigurarea independentei justitiei
  4. promovarea drepturilor si intereselor tinerilor la nivel local, national si international
  5. implicarea tinerilor in actiunile societatii civile si stimularea fenomenului asociativ
  6. promovarea valorilor europene si a acquis-ului comunitar
  7. facilitarea colaborarii intre ONG uri la nivel national si international pentru intarirea societatii civile si a implicarii active a tinerilor
  8. promovarea si dezvoltarea de parteneriate intre structurile asociative si institutiile publice si implicarea in actul decizional
  9. promovarea mobilitatii in randul tinerilor pe plan international si a schimburilor interculturale; promovarea cunoasterii culturii si organizarea de evenimente culturale; promovarea voluntariatului si a schimburilor de voluntari
  10. acordarea de consultanta privind: instrumentele financiare ale Uniunii Europene, realizarea de studii de marketing si planuri de afaceri
  11. promovarea de actiuni pentru incurajarea sportului si turismului
  12. promovarea de activitati privind siguranta si fluidizarea traficului rutier
  13. protejarea mediului inconjurator

  ACTIVITATI DESFASURATE DE ASOCIATIE

  1. activitati de mediere/sprijinire a cetatenilor în dialogul cu autoritatile/institutiile publice;

  2. activitati privind protectia mediului si promovarea folosirii energiilor regenerabile.

  3. monitorizarea procesului legislativ si interventii punctuale în relatia cu Camera Deputatilor;

  4. activitati de stimulare a participarii civice pentru dinamizarea vietii sociale;

  5. activitati de promovare a unui mod european de functionare a institutiilor publice;

  6. parteneriate nationale si internationale;

  7. activitati/propuneri pentru îmbunatatirea/fluidizarea traficului rutier.

  8. campanii de eficientizare a comunicarii cetatean-reprezentanti ai institutiilor publice;


  468 ad