ACTIV-ONGT

1. Titlul proiectului:

Instrumente de consolidare a dialogului structurat in politicile publice in domeniul tineretului – ACTIV-ONGT

2. Denumire parteneri:

  • CONVENTIA NATIONALA A FUNDATIILOR PENTRU TINERET (Solicitant/Lider Parteneriat)
  • ASOCIATIA „CIVICUS ROMANIA” (Partener 1)
  • FEDERATIA „CONSILIUL TINERETULUI DIN ROMANIA” (Partener 2)

3. Scopul proiectului (Obiectivul general):

Consolidarea capacitatii structurilor neguvernamentale de/pentru tineret si a autoritatilor publice, de a participa, prin mecanismul dialogului structurat, la dezvoltarea si promovarea unor instrumente de politici publice alternative in domeniul tineretului.

4. Obiectivele specifice ale proiectului

1. Consolidarea dialogului structurat cu privire la teme prioritare ale politicilor publice in domeniul tineretului, ca mecanism de colaborare efectiva si eficienta intre autoritati publice si structure neguvernamentale de/pentru tineret, in procesul de elaborare si implementare a politicilor publice in domeniul tineretului, inclusiv a celor alternative, de la momentul dezvoltarii acestui mecanism,pana la finalul proiectului.

2. Dezvoltarea unui cadru adecvat de implementare a politicilor publice indomeniul tineretului, inclusiv a celor alternative, prin proiectarea unor instrumente independente de implementare, monitorizare si evaluare (3 instrumente: planul de masuri pentru stimularea participarii civice a tinerilor, planul de monitorizare a Strategiei nationale in domeniul politicilor pentru tineret, metodologia de evaluare a Strategiei nationale in domeniul politicilor pentru tineret).

3. Adaptarea cadrului legal relevant (minim 3 acte normative) pentru domeniul politicilor publice in domeniul tineretului, la nevoile si realitatile sociale actuale, prin politici alternative, astfel incat acesta sa raspunda nevoilor tinerilor si structurilor neguvernamentale de/pentru tineret, sa fie aplicabil, efectiv si eficient.

4. Dezvoltarea capacitatii institutionale a 3 structuri neguvernamentale de/pentru tineret si a autoritatii publice centrale cu atributii in domeniul tineretului, prin formarea si exersarea competentelor acestora (analiza, elaborare, implementare, monitorizare si evaluare a politicilor in domeniul tineretului, promovare si advocacy), pentru mai buna participare a acestor actori, la elaborarea si implementarea politicilor publice in domeniul tineretului, inclusiv a celor alternative.

5. Rezultate:

1. Rezultat program – Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern; – atins prin:

  • Rezultat proiect 1 – Consolidarea dialogului structurat ca instrument de promovare a politicilor publice alternative in domeniul tineretului
  • Rezultat proiect 4 – Personal din cadrul structurilor neguvernamentale de/pentru tineret si autoritatilor publice cu atributii in domeniul tineretului, cu competente dezvoltate in problematica participarii publice in elaborarea si implementarea politicilor publice in domeniul tineretului (fara activitati de instruire pentru personalul din autoritatile publice).

2. Rezultat program – Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate, – atins prin:

  • Rezultat proiect 2 – Instrumente independente si alternative de implementare, monitorizare si evaluare a Strategiei Nationale in domeniul Politicii de Tineret 2015-2020
  • Rezultat proiect 3 – Legislatie relevant alternative privind politicile in domeniul tineretului
  • Rezultat proiect 4 – Personal din cadrul structurilor neguvernamentale de/pentru tineret si autoritatilor publice cu atributii in domeniul tineretului, cu competente dezvoltate in problematica participarii publice in elaborarea si implementarea politicilor publice in domeniul tineretului (fara activitati de instruire pentru personalul din autoritatile publice).

6. Data de incepere a proiectului: 6/9/2018

7. Perioada de implementare: 6/9/2018 – 31/12/2019

8. Valoarea totala: 985.818,60 lei, din care:

  • Cheltuieli totale nerambursabile: 966.102,23 lei
  • Cheltuieli totale contributie proprie: 19.716,37 lei

   9. Comunicate de presa

     10. Livrabile: