LINK Informarea tinerilor privind institutiile europene si atributiile acestora responsabilizare împotriva coruptiei


Informarea tinerilor privind institutiile europene si atributiile acestora responsabilizare împotriva coruptiei
Durata proiectului: 4 luni
Obiective:
Obiectivul / obiectivele generale: constientizarea rolului activ al tinerilor si cresterea participarii acestora la viata publica, prin cunoasterea institutiilor europene, a modului lor de functionare, a reprezentativitatii la nivel european precum si a oportunitatilor de finantare europene
Obiectivul specific: Cresterea gradului de participare civica a tinerilor si implicarea acestora in viata publica prin cunoasterea mediului institutional european si catalizarea schimbarii relatiei institutie-cetatean in contextul integrarii europene. Participarea sporita la procesele elective europene prin cunoasterea institutiilor si reprezentativitatii la nivel european. Cresterea gradului de absorbtie al fondurilor europene prin cunoasterea oportunitatilor de finantare europene. Diseminarea informatiilor in mediile de provenienta ale tinerilor prin folosirea acestora ca multiplicatori de informatie in mediile lor de provenienta.
Parteneri :Societatea de Cercetari, Explorari, Filmari, Agrement si Sporturi Subacvatice;SCEFASS.
Grupul (grupurile) tinta: tineri studenti; Beneficiarii finali: tineri studenti, familiile si prietenii acestora, institutiile de invatamant, comunitatea locala.
Rezultatele asteptate: informarea tinerilor asupra institutiilor europene si a functionarii acestora, accesul tinerilor la programele europene, catalizarea participarii tinerilor la alegerile pentru Parlamentul European.
Principalele activitati: conceperea si editarea materialelor informative (postere, pliante, etc), dotarea in acest scop a unui post de lucru cu echipamentele si consumabilele necesare, recrutarea si pregatirea voluntarilor, distribuirea materialelor informative, crearea unui site internet in care vor fi disponibile toate informatiile si va exista posibilitatea cererii de informatii suplimentare, organizarea unui seminar.
Institutiile comunitare – sunt in numar de 5: Consiliul de Ministri (Consiliul UE); Comisia; Parlamentul; Curtea de Justitie + Tribunalul de prima instanta (ca institutie asociata Curtii de Justitie, incepand din 1988) si Curtea de Conturi.
Caracteristici: fiecare dintre institutii raspunde unei nevoi fundamentale: Consiliul reprezinta interesele statelor membre; Comisia apara interesul Comunitatilor; Parlamentul reprezinta interesele popoarelor statelor membre; Curtea de Justitie si Tribunalul de Prima Instanta asigura respectarea regulilor de drept;

Curtea de Conturi asigura legalitatea folosirii resurselor financiare;fiecare institutie reprezinta un principiu determinat, are un fundament politic si sociologic distinct si exprima o legitimare proprie;in cadrul Comunitatilor, omologul puterii legislative este Consiliul, puterea bugetara este impartita, Parlamentul putand contesta Comisia, dar Comisia este executivul; Consiliul cumuleaza functiile legislativa, executiva, guvernamentala; institutiile comunitare participa direct la decizia comunitara; institutiile comunitatilor europene nu au personalitate juridica; institutiile fundamentale sunt comune pentru toate cele 3 Comunitati (in prezent numai doua: CE si EURATOM), acestea exercitandu-si atributiile pe baza celor 3 Tratate, la care se adauga cele exercitate in cadrul cooperarii interguvernamentale din cadrul Uniunii europene.

Organe comunitare: unele sunt prevazute de tratate, altele sunt infiintate de institutiile Comunitatilor europene, iar altele nu sunt prevazute nicaieri, formand categoria organelor paracomunitare; organele comunitare nu participa direct la decizia comunitara, ci ele doar pregatesc decizia comunitara.
Principiile care guverneaza activitatea institutiilor comunitare: principiul autonomiei de vointa; principiul atribuirii de competente si principiul echilibrului institutional
1. Consiliul Uniunii Europene: Consiliul de Ministri a aparut pe cale conventionala prin tratatele institutive; dupa unificarea institutiilor, prin tratatul de la Bruxelles – Tratatul instituind un Consiliu unic si o Comisie unica (1965) poarta denumirea de Consiliul de ministri; Tratatul asupra UE consacra pentru institutia avand atributii decizionale terminologia de Consiliul Uniunii Europene.
Componenta Consiliului Uniunii Europene: de la 1 ian. 2007 Consiliul este compus din 27 de membri; Consiliul este format din cate un reprezentant al fiecarui stat membru, la nivel ministerial, abilitat sa angajeze guvernul acestui stat membru; componenta Consiliului este variabila, in functie de ordinea de zi; cele mai frecvente sunt formatiile afacerile generale, agricultura, economico-financiar.
Functionare: conditiile de functionare sunt stabilite de Tratatul asupra Uniunii Europene, Tratatele constitutive si regulamentul interior elaborat de Consiliu. Functionarea Consiliului ridica problema presedintiei, a modului de deliberare si a organelor auxiliare.

Presedintia Consiliului este asigurata prin rotatie de fiecare stat membru pentru o perioada de 6 luni; ministrul al carui stat asigura presedintia este desemnat sa pregateasca si sa conduca lucrarile Consiliului; presedintele este insarcinat sa stabileasca calendarul presedintiei, sa convoace Consiliul si sa stabileasca ordinea de zi provizorie, sa faciliteze consensul in cadrul Consiliului si sa joace un rol important in relatiile dintre acesta si celelalte institutii;  modalitatile de vot: 3 modalitati de a vota: majoritate simpla; majoritate calificata; unanimitate.
Organele auxiliare: secretariatul general – secretarul general asigura buna functionare a Secretariatului, sub autoritatea Consiliului, gestioneaza fondurile puse la dispozitia Consiliului si este asistat de un cabinet; comitetul reprezentantilor permanenti ai statelor membre – fiecare stat membru are un birou de reprezentare permanenta la Bruxelles, alcatuit din diplomati sau persoane oficiale din ministerele nationale; alte organe auxiliare: grupurile de experti; comitetul special pentru agricultura; comitetul pentru vize; comitetul rgiunilor; comitetul monetar; comitetul economic si social.
Atributii: sunt definite de catre Tratatele constitutive; asigura coordonarea politicilor generale ale statelor membre si dispune de o putere de decizie pentru asigurarea obiectivelor fixate prin tratate; ia toate masurile in vederea coordonarii actiunilor dintre statele membre si Comunitate;apare in sistemul comunitar ca legiuitor de drept comun;detine puterea de decizie in sistemul comunitar; detine o interventie importanta in coordonarea politicilor economice si sociale ale statelor membre in interiorul zonei Euro; are un rol esential in cadrul PESC (Politica externa si de securitate comuna).
2. Comisia Europeana
Componenta: incepand cu 1 ian. 2007, Comisia cuprinde 27 de membri, cate unul pentru fiecare stat membru al UE; Consiliul poate modifica numarul comisarilor statuand in unanimitate; membrii Comisiei sunt alesi in functie de competentele lor generale si trebuie sa ofere toate garantiile de independenta; ei nu solicita si nu accepta instructiuni din partea vreunui guvern sau organism; pe duratamandatului ei nu pot exercita nicio alta activitate profesionala; se bucura de privilegii si imunitati mandatul comisarilor este de 5 ani; fiecare comisar este responsabil de un anumit portofoliu sau domeniu politic si de Directoratul general din domeniul respectiv

Organizare si functionare: sunt reglementate de regulile prevazute in Tratatele constitutive si regulamentul interior; hotararile Comisiei sunt valabil adoptate cu majoritatea numarului de membri; membrilor Comisiei le este incredintata responsabilitatea portofoliilor care cuprinde sectoare ce nu corespund exact articularii serviciilor administrative si a caror repartizare se schimba la fiecare reinnoire, in functie de evolutia problemelor;Comisia este convocata de presedintele sau; isi tine sedinte cel putin o data pe saptamana; prededintele stabileste ordinea de zi; reuniunile nu sunt publice; dezbaterile sunt confidentiale; fiecare comisar este asistat de un cabinet condus de un sef de cabinet si compus din consilieri (5 membri); presedintele Comisiei este asistat de un Secretar general (care asigura punerea in aplicare a procedurilor decizionale si vegheaza la executarea deciziilor, asigura coordonarea intre servicii, asigura relatiile oficiale cu alte institutii etc.); serviciile Comisiei sunt repartizate in Directorate Generale si servicii asimilate; in structura Comisiei mai sunt anumite comitete create sau prevazute de Tratatele constitutive: biroul statistic, biroul juridic, biroul de traduceri, servicii etc.
Rol: formuleaza recomandari sau avize in domeniile care fac obiectul Tratatului constituind Comunitatea Europeana sau daca Comisia considera ca este necesar; dispune de atributii proprii de decizie si participa la adoptarea actelor Consiliului si Parlamentului European; exercita competentele conferite de Consiliu pentru aplicarea normelor stabilite de acesta; are un important rolpolitic – ea este raspunzatoare in fata Parlamentului european; dispune de o procedura prin care poate sa urmareasca un stat membru care nu-si indeplineste obligatiile ce-i revin tratate; se ocupa de implementarea bugetului comunitar si de administrarea clauzelor protectoare in tratatesi in legislatia secundara; in concluzie, Comisia asigura respectarea prevederilor tratatelor comunitare, initiativa legislativa – propuneri de regulamente si directive necesare indeplinirii obiectivelor propuse, chemarea in justitie a celor vinovati de neindeplinirea normelor comunitare.
3. Parlamentul European Consiliul a adoptat in 1976 o decizie privind alegerea reprezentantilor parlamentari prin sufragiu universal direct, potrivit unei proceduri uniforme in toate statele membre; dar, statele membre nu au fost in masura sa adopte o procedura electorala uniforma; astfel, Actul din 1976 s-a limitat la cateva reguli minimale: principiul votului unic; alegerea sa se desfasoare in cursul unei perioade care incepe joi dimineata si se termina in duminica urmatoare, prima perioada fiind determinata de Consiliu, care statueaza cu unanimitate,dupa consultarea Parlamentului european; varsta minima pentru vot este de 18 ani; fiecare stat fixeaza regulile cu privire la electorat, la eligibilitate si la modurile de scrutin; ultimele alegeri europene au avut loc in iunie 2004; dupa aceste alegeri, parlamentul european numara 732 membri, iar dupa aderarea la UE a Romaniei si Bulgariei, i-au fost atribuite Romaniei 35 de locuri iar Bulgariei 18 locuri, care se vor adauga celor 732 deja existente, potrivit Tratatului de la Nisa, pe durata legislaturii 2004-2009; dupa 2009 componenta va fi revizuita, maximul de locuri prevazut pentru Parlament fiind de 736, potrivit aceluiasi Tratat; statutul deputatilor Parlamentului european este reglementat atat de dispozitiile comunitare, cat si de cele nationale; deputatii sunt alesi pentru o perioada de 5 ani, iar mandatul lor este reprezentativ; membrii Parlamentului european beneficiaza de imunitate pe durata sesiunilor Adunarii (sesiunea este anuala).

Organizare si functionare: sunt reglementate in tratatele constitutive si in Regulamentul adoptat de Parlament insusi; cuprinde: un Birou; conferinta presedintilor; comisii; grupuri politice parlamentare; durata unei legislaturi este de 5 ani; tine o sesiune anuala; poate fi convocat cu titlu exceptional, la cererea unei majoritati a membrilor sai sau a Consiliului ori Comisiei sau la cererea a 1/3 din membrii sai; dezbaterile Parlamentului sunt publice; este asistat de un Secretar general; lucrarile Parlamentului se desfasoara in 3 orase diferite: secretariatul se gaseste la Luxemburg, comisiile parlamentare se reunesc la Bruxelles, iar sesiunile parlamentare au loc la Strasbourg, cu sesiuni suplimentare la Bruxelles.
Rol: exercita un rol consultativ in elaborarea actelor comunitare; exercita putere bugetara si putere de codecizie, lasand ultimul cuvant Consiliului; exercita un control politic asupra Comisiei; intervine in procedura de numire a membrilor Comisiei; dreptul de a examina petitii; numeste mediatorul.
4. Curtea de justitie a Comunitatilor europene
Structura si statutul membrilor: este compusa din judecatori si avocati generali; acestia sunt numiti pentru o perioada de 6 ani de catre guvernele statelor membre, ce poate fi reinnoit; la 3 ani are loc o reinnoire partiala a judecatorilor si avocatilor generali;statutul membrilor este stabilit de Statutul Curtii si de Regulamentul de procedura.
Organizare si functionare: instanta de la Luxemburg lucreaza in Camere, formate din 3 la 5 judecatori si in Marea Camera formata din 11 judecatori;Curtea se intruneste in Marea Camera la cererea unui stat membru sau a unei institutii a Comunitatilor care este parte in proces; poate delibera valabil numai in prezenta unui numar impar de judecatori; deliberarile au loc sub forma unei Camere de Consiliu si se desfasoara numai in prezenta judecatorilor care au participat si in faza procedurii orale deliberarile sunt strict secrete si procedeul “opiniei separate” nu este admis; deciziile Curtii sunt colective si o angajeaza in ansamblul ei.

Rol : asigura respectarea dreptului comunitar, interpretarea si aplicarea Tratatelor constitutive; competente: efectueaza un control al legalitatii actelor comunitare; interpreteaza unitar tratatele si actele comunitare; controleaza legalittea actiunilor sau omisiunilor statelor membre in raport cu dispozitiile tratatelor; solutioneaza actiuni cu privire la repararea pagubelor cauzate de organele Comunitatilor; solutioneaza litigii privind raporturile functionarilor comunitari cu organele de care depind; actioneaza ca instanta de recurs de ultim grad; este o instanta internationala putand transa litigiile intre statele membre, daca sunt in legatura cu obiectul tratatelor si daca intre statele litigante a intervenit un compromis.
Tribunalul de prima instanta a luat fiinta pe baza prevederilor introduse de Actul unic european in cele 3 tratate constitutive; Consiliul a hotarat crearea unei jurisdictii de prima instanta pe langa Curtea de Justitie; are competenta sa audieze si sa decida in prima instanta toate actiunile directe, cu exceptia celor atribuite unei camere jurisdictionale sau a celor rezervate prin statut Curtii de Justitie; importiva acestor decizii se poate formula recurs in fata Curtii de Justitie; functioneaza ca instanta de recurs impotriva deciziilor luate de camerele jurisdictionale.
5. Curtea de Conturi in ciuda numelui folosit ea nu este o jurisdictie; este introdusa in randul institutiilor comunitare prin Tratatul de la Maastricht, din 1993; membrii Curtii sunt alesi dintre personalitatile care apartin sau au apartinut in tarile lor institutiilor de control extern sau care poseda o calificare speciala pentru aceasta functie si trebuie sa prezinte toate garantiile de independenta; sunt numiti pentru o perioada de 6 ani, cu posibilitatea de reinnoire a mandatului; membrii isi exercita functiile in deplina independenta,functioneaza ca un organ colegial; fiecarui membru ii este repartizat cate un sector specific de activitate; adopta avize sau rapoarte anuale cu majoritatea membrilor care o compun; se ocupa cu examinarea aspectelor de legalitate si regularitate a totalitatii veniturilor si cheltuielilor Comunitatilor; isi exercita controlul pe domenii si asupra institutiilor si statelor membre, in masura in care acestea au beneficiat si au folosit fonduri comunitare; exercita o functie de asistenta a autoritatilor bugetare; are responsabilitatea exercitarii controlului permanent al conturilor

Alte organe comunitare:
Banca Centrala Europeana – responsabila de politica monetara europeana; rol de a emite si administra moneda unica Euro;
Comitetul Economic si social European – reprezinta societatea civila, angajatorii si angajatii; asigura consultanta Consiliului si Comisiei;
Comitetul regiunilor – reprezinta autoritatile locale si regionale si are rol consultativ;
Banca Europeana de Investitii – finanteaza proiecte de investitii ale UE si ajuta intreprinderile prin Fondul european de investitii; sprijina integrarea economica si cresterea coeziunii economice si sociale in cadrul UE;
Mediatorul European – investigheaza plangerile legate de administrarea defectuoasa a institutiilor si organelor europene.
(Sursa bibliografica – Manualul UE, prof.dr. Augustin Fuerea)

MEMBRI
In prezent, Uniunea are 27 membri, dintre care sase membri fondatori din 1958: Belgia; Franta; Germania; Italia; Luxemburg si Tarile de jos.
Alte 21 de state au aderat succesiv:
In 1973: Danemarca; Irlanda; Regatul Unit
In 1981: Grecia
In 1986:Portugalia si Spania
In 1995: Austria; Finlanda si Suedia
In 2004: Cipru; Estonia; Letonia; Lituania; Malta; Polonia; Republica Ceha; Slovacia; Slovenia si Ungaria
In 2007: Bulgaria si Romania
In 2013: Croatia

 


468 ad

Leave a Reply